fbpx

Vi stöttar lokalt engagemang

Och vi tror inte att ensam är stark utan jobbar aktivt med och stöttar gräsrotsorganisationer och eldsjälar

Vi stödjer lokalt engagemang för att skapa inspirerande och meningsfulla miljöer för seniorer som bor och vistas på platsen. 

I planeringen av nya seniorbostäder träffar vi seniororganisationer för att lyssna in behoven och låta dem vara med och påverka utformningen av bostäderna, gemensamhetslokaler och bostadsgården. Vi tror starkt på att bidra till det som redan finns.

I ett nära samarbete med politiker, tjänstemän, sakkunniga, byggare och andra aktörer skapar vi genomtänkta och hållbara boendemiljöer.

Workshop tillsammans med PRO och SPF i Nynäshamn 2021.

Intresserad av ett samarbete?

Är du intresserad av detta projekt?