fbpx

Vår berättelse

”Vi skapar bostäder, inte boenden”

Vi bygger inte seniorboenden, vi bygger bostäder för seniorer. Vid en första anblick kan det vara svårt att se skillnaden i innebörden. Men för oss är den tydlig. Den tar avstamp i att vi själva sökt efter bostadsalternativ till familjemedlemmar som varit ensamma och isolerade, men upptäckt att alternativen varit för få. Det saknas attraktiva boenden för äldre som är pigga och vill finna nya sammanhang till gemenskap. Som inte önskar institutionella boenden, utan högkvalitativa seniorbostäder som bidrar till ett socialt och aktivt liv. 

Läs mer om hur vi omdefinierar trygghetsboenden

”Vi vill komplettera, inte konkurrera”

Friska seniorer vill vara lika aktiva, om inte mer, än sina barn och barnbarn. Det som ofta saknas är förutsättningarna för att kunna bo och leva ett aktivt och socialt liv. Här behöver vi lyssna in och förstå de boende och deras vardag. För att skapa ett sammanhang som är inkluderande, socialt och aktivt tror vi starkt på att bidra till det som redan finns. Det gör vi genom att samarbeta med och stötta lokala organisationer och eldsjälar.

Med Seniorliv Plus är vår vision att skapa en aktiv och meningsfull vardag för seniorer genom seniorbostäder med plus i kanten. Pluset står för lite mer – allt det där andra som gör vardagen till något extra för äldre. Vi brinner för att hitta bättre lösningar än de redan etablerade. Resan mot vår vision har bara börjat.

Simon Svensson och Peter Kuylenstierna, 
grundare av RO Properties och Seniorliv Plus

Är du intresserad av detta projekt?