fbpx

Vad ingår i ett trygghetsboende?

Trygghetsbostäder är en boendeform för seniorer som söker större trygghet och gemenskap

En trygghetsbostad är en relativt ny boendeform för äldre som söker en trygg, aktiv och social vardag. Det kan definieras som ett mellanboende för seniorer som är för pigga och friska för att bo på äldreboende, men som söker mer trygghet och social samvaro än vad de kan få i sitt nuvarande hem. Skillnaden från äldreboenden är att det inte ingår servicefunktioner såsom mat, omvårdnad eller sjukvård i ett trygghetsboende.

Gemensamt för olika trygghetsboenden är att bostaden ska vara anpassad för seniorer med ökad trygghet och möjligheter till gemenskap. Det innebär att lägenheterna ska vara funktionellt utformade med gemenskapslokaler och personal eller bovärd på plats vissa tider. Du hyr eller köper bostaden själv, det krävs inget biståndsbeslut.

Stor variation av trygghetsbostäder

Ett trygghetsboende syftar till att öka tryggheten och bryta isolering som många äldre kan uppleva i det egna hemmet. I fastigheten ska finnas lokal för social samvaro, aktiviteter och gemensamma måltider. Med det sagt finns det en stor variation av trygghetsbostäder med olika inriktningar och standarder.

För dig som letar efter trygghetsbostad

För att skaffa lägenhet i ett trygghetsboende ska en person i hushållet vara minst 65 år fyllda. Då det är en förhållandevis ny boendeform är utbudet med trygghetsbostäder fortfarande begränsat. Enligt Boverket bedömer 60 procent av kommunerna med trygghetsbostäder att de har för få trygghetsboenden. Du kan vända dig till kommunen för att ta del av vad som planeras.

Vill du ha en trygghetsbostad kan du anmäla intresse för att köpa nyproduktion eller ställa dig i bostadskö hos värden för en hyresrätt. Lägenheterna fördelas enligt ett uppsatt kösystem som skiljer sig mellan aktörer. Det är också olika om du anmäler intresse för en specifik bostad eller står i en allmän kö för samtliga trygghetsbostäder.

Vi omdefinierar begreppet trygghetsboende

Som bostadsaktör tycker vi begreppet trygghetsboende ofta används som något institutionellt. Vi vill omdefiniera betydelsen i praktiken till att rymma in mer. Vi bygger inte trygghetsboenden, vi bygger bostäder för seniorer som vill bo extra tryggt och bra.

För oss är varje bostadsprojekt unikt med fokus på attraktiva bostadsmiljöer och möjligheter för en meningsfull tillvaro på de boendes villkor. För trygghetsboenden finns inga särskilda krav på service eller aktiviteter. För oss är det viktigt att boende ska kunna ta del av ett stort aktivitetsutbud i anslutning till hemmet utan större extrakostnader. Det säkerställer vi genom välplanerade utrymmen för gemenskap och samarbeten med lokala seniororganisationer.

Fler Vanliga frågor om trygghetsbostäder

Vad är trygghetsbostäder?

Trygghetsbostäder definieras som ett mellanboende och är en boendeform för friska seniorer som inte är i behov av ett äldreboende med heldygnsomsorg utan söker trygghet och social samvaro. Bostäderna finns i form av hyresrätter, bostadsrätter och kooperativa hyresrätter. Söker du en hyresrätt finns kommunala allmännyttiga bostadsbolag, stiftelser och privata hyresvärdar specialiserade på trygghetsboenden.

Var planerar ni att bygga trygghetsbostäder?

Ännu så länge planerar vi för trygghetsbostäder i Stockholm, Nynäshamn och i Lund. Vi söker dock aktivt efter fler lämpliga platser för nya trygghetsboenden. Kontakta oss gärna om du tips på en fastighet som skulle kunna passa som trygghetsboende eller vill engagera dig för att vi ska bygga ett trygghetsboende på din ort. 

Vad är skillnaden mellan trygghetsbostäder och äldreboenden?

I trygghetsbostäder finns lokaler för måltider och samvaro, men till skillnad från äldreboenden ingår inte service som till exempel mat, omvårdnad och sjukvård i hyran.

Vad är skillnaden mellan seniorboende och trygghetsboende?

Det är egentligen ingen större skillnad mellan begreppen seniorboende och trygghetsboende. Det som skiljer sig är ofta åldersgränsen för att få flytta till ett trygghetsboende, som ofta är högre än för seniorbostäder.

Vad kostar det att bo på ett trygghetsboende?

Trygghetsbostäder upplåts vanligtvis med hyresrätt. Hyressättningen av trygghetsbostäder skiljer sig inte från det övriga hyresbeståndet. Hyrorna speglar i normalfallet den övriga hyressättningen på orten och beror bland annat på lägenhetens standard, utrustning i lägenheten och gemensamma utrymmen samt närhet till centrum, affärer och kommunikationer.

I hyran av trygghetsbostäder ingår ofta tillgång till personal och gemensamhetslokaler, vilket gör att kostnaden kan öka något. Det skiljer sig mellan olika kommuner. För oss är det viktigt att du ska kunna ta del av aktiviteter vid bostaden utan större extrakostnader. Därför jobbar vi aktivt för att ingå samarbeten med lokala organisationer.

Vilken ålder krävs för att få trygghetsboende?

Åldersgränsen för en trygghetsbostad är 65 år. Det räcker att en person i hushållet har uppnått åldern som krävs.

Vad innebär krav på bovärd eller övrig personal?

Ett krav för trygghetsbostäder är att en bovärd eller annan personal ska vara på plats i fastigheten vissa angivna tider. Vilken typ av service som tillhandahålls skiljer sig mellan olika boenden.

Vad är ett biståndsbedömt trygghetsboende?

Ett biståndsbedömt trygghetsboende finansieras helt eller delvis av kommunen.

Checklista trygghetsbostad

Är du intresserad av detta projekt?